slogan

Nasze cele

„Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością” (R. Russell)

Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” jest miejscem, w którym KAŻDE DZIECKO JEST WAŻNYM DLA NAS CZŁOWIEKIEM mającym podobnie jak dorośli swoje dobre i złe dni, swoje radości i smutki. Dlatego:

 

  •  stwarzamy warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju dzieci;
  •  uczymy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia;
  •  wspieramy kreatywne myślenie i twórcze działania dzieci;
  •  przygotowujemy do życia w społeczeństwie w poczuciu odpowiedzialności  za  podejmowane działania i decyzje;
  •  wspólnie przeżywamy sukcesy i radości ucząc równocześnie tego, jak znosić porażki i radzić sobie z niepowodzeniami i smutkiem;
  •  tworzymy klimat, w którym dziecko czuje się lubiane, akceptowane i szanowane, a co za tym idzie – SZCZĘŚLIWE.


Równie ważnymi jak dzieci są dla nas ich RODZICE.


Chcemy, by otwarta i życzliwa współpraca pomagała nauczycielom i wspierała rodziców w jak najlepszym funkcjonowaniu i najpełniejszym, wszechstronnym rozwoju dzieci. Dlatego:

 

 jesteśmy zainteresowani wszystkimi informacjami dotyczącymi dziecka oraz uwagami na temat działalności Przedszkola;

proponujemy Rodzicom udział w spotkaniach i warsztatach prowadzonych przez pedagogów, psychologów oraz innych zapraszanych do Przedszkola specjalistów;

nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rogoźnie, która jest gotowa służyć pomocą zarówno nauczycielom jak i rodzicom;

oferujemy wsparcie logopedy;


 organizujemy, integrujące społeczność przedszkolną i rodziców,  imprezy plenerowe, wycieczki oraz spotkania okolicznościowe;
 prowadzimy obserwację dzieci. Chętnie dzielimy się z Rodzicami naszymi spostrzeżeniami;
 zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowujemy diagnozę dzieci 5 i 6-letnich.


W planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności Przedszkola zawsze pamiętamy o tym , że


„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak)