slogan

Dla rodziców

Dokumenty do pobrania:


 

- KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


 

 

- UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

 

 
Opłaty 

 

 

5 godzin 330 zł


8 godzin 440 zł


5 godzin (dwójka dzieci w przedszkolu) 530 zł


8 godzin (dwójka dzieci w przedszkolu) 690 zł


Ubezpieczenie 33 zł